HEALTH

การเตรียมตัวเตรียมใจ เข้าใจอาการหลังฉีดวัคซีน การป้องกันอาการข้างเคียง

การเตรียมตัวเตรียมใจ เข้าใจอาการหลังฉีดวัคซีน การป้องกันอาการข้างเคียง

การเตรียมตัวเตรียมใจ เข้าใจอาการหลังฉีดวัคซีน ในแง่การเตรียมตัว ต้องทราบว่าเรามีโรคประจำตัวอะไร มีการรักษาต่อเนื่องหรือไม่ มีอาการคงที่ใช่ไหม ถ้ามีการรักษาที่คงที่ มีอาการที่ควบคุมได้