LIFESTYLE

สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ - วันพยาบาลแห่งชาติ

สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ - วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย โดยได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 21 ตุลาคม

WEBBOARD