รวมคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ XChange English ปรับพื้นฐาน พิชิตมหาวิทยาลัย

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ XChange English ปรับพื้นฐาน พิชิตมหาวิทยาลัย

เรียนกับ Xchange English อยากปรับพื้นฐานด้วยคอร์สเรียนแกรมมาร์ออนไลน์เพิ่ม โดยคอร์สนี้จะรวมเนื้อหาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับเรียนในมหาวิทยาลัย